فرم ثبت نام دریافت نرم افزار ارسال صورت معاملات الکترونیکی مودیان مالیاتی

*نام  و نام خانوادگی :
نام شرکت/ موسسه:
*تلفن (براي تماس ضروري):

EMail :
*تعداد فاکتور در ماه :

* پیشنهاد قیمت خرید(ریال):
*آدرس  شامل شهر و منطقه فقط :

 

فیلدهایی که با علامت * مشخص گردیده اند می بایست تکمیل گردند!