عضويت در نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا (ايران كد)
 نوع عضويت
 
* توجه مهم: منظور از شخصيت حقوقي، شركتها و يا تشكلهايي مي باشد كه داراي شماره، تاريخ و محل ثبت هستند. دستگاهاي دولتي داراي رديف بودجه نيز در اين دسته قرار مي گيرند.
مشخصات شخصيت حقوقي 
نام شركت : وضعيت اطلاعات :
نام شركت(لاتين): نوع شركت :  
مالكيت شركت : رديف دستگاه :
شماره ثبت : تاريخ ثبت :
استان محل ثبت: شهر محل ثبت :
اطلاعات مدير عامل
نام: نام خانوادگي:
نام(لاتين): نام خانوادگي(لاتين):
كد ملي: شماره شناسنامه:
نام پدر:
مشخصات شخصيت حقيقي 
نام : نام خانوادگي :
نام (لاتين) : نام خانوادگي(لاتين) :
وضعيت اطلاعات : تاريخ تولد :
كد ملي : شماره شناسنامه :
نام پدر :
مجوز ها
سال تأسيس: شماره جواز تأسيس:
شماره جواز كسب: كارت بازرگاني:
 پروانه بهره برداري(صنايع): پروانه بهربرداري (بهداشت):
شماره اقتصادي:
تاريخچه و مأموريت
تاريخچه: تاريخچه(لاتين):
مأموريت: ماموريت(لاتين):
آدرس
  آدرس  

تهران - خیابان ولی عصر شماره 1200

 
زمينه فعاليت و تعداد محصولات
لطفا زمينه فعاليت را بر اساس ماهيت محصولات خود، انتخاب نماييد.
داراي سابقه عضويت در gs1 هستم. كد عضويت gs1:   
براي صادرات كالا و يا عرضه در فروشگاههاي زنجيره اي متقاضي عضويت در سيستم gs1 هستم.
متقاضي دريافت gs1 نيستم. 
خدمات سيستم
مدت عضويت (سال) : تعداد محصولات : تعداد كل عكس محصولات :
براي آشنايي با هزينه هاي عضويت مي توانيد از تعرفه خدمات مصوب و مثال نمونه پيش فاكتور عضويت استفاده نماييد. پس از ورود نام كاربري، كلمه عبور و ثبت اطلاعات، پيش فاكتور خدمات بطور خودكار صادر ميگردد.
انتخاب نماينده
 كاربر گرامي لطفا نماينده خود را از ليست نمايندگان انتخاب نماييد.
نماينده انتخابي شما : 
 مشخصات رابط
 نام رابط پيگيري :  شماره تماس:
ايميل: موبايل:
مثال : you@irancode.ir
واحد سازماني:
   
ِwebDialog ver1.0