قابل توجه اعضا محترم

با توجه به اين كه درج مشخصات دقيق كالا در هنگام كد گذاري كالا موجب تسريع در امر كدگذاري كالا گرديده و از ميزان تماس ها،  براي دريافت اطلاعات تكميلي كالا مي كاهد، خواهشمند است فرم ليست محصول مربوط به كالاي مورد نظرخود را انتخاب و سپس تكميل نماييد .

ليست فرم هاي مورد نظر در ذيل مي باشد و مي توانيد آنها را دريافت نماييد . 

دريافت توضيحات تكميلي در خصوص كلاسهاي طبقه بندي كالا ها و نحوه انتخاب و پر نمودن فرم ليست محصولات/كالاها

 

                                                                                                                                                             با تشکر     

                                                                                                                                                     شركت تجارت فرا داده كوشا

دريافت ليست : " فرم هاي ليست محصولات " مربوط به كالاهاي عمومي و خاص

رديف

كلاس نام فرم نام فايل و دريافت آن توضيحات
 

1 - کلاسهای عمومی  (General Classes  )

1 -

فرم ليست محصولات گروه كالاهاي عمومي(كلاسهاي عمومي)

GeneralClass

 براي دريافت هر فايل لطفا بر روي نام فايل كليك نماييد.
 

2 - کلاسهای خاص ( Specific Classes )

2 02-01

فرم ليست محصولات گروه كالاهاي خاص- مواد غذايي، خوراك حيوانات، مواد و محصولات خام گياهي و حيواني(كلاسهاي 01-02)

SpecificClass-01-02

 
3 11-08-07

فرم ليست محصولات گروه كالاهاي خاص- الياف،نخ ها، انواع چوب ،كاغذ، مقوا، مواد شيميايي، كاني ها و سوخت ها (كلاسهاي 07، 08 ،11)

SpecificClass-07-08-11

 
4 23

فرم ليست محصولات گروه كالاهاي خاص- تجهيزات حمل و نقل جاده اي و راهداري (كلاس 23)

SpecificClass-23

 
5 21

فرم ليست محصولات گروه كالاهاي خاص- اقلام دارويي، پزشكي و بهداشتي (كلاس 21)

SpecificClass-21

 
6 28-27-25

فرم ليست محصولات گروه كالاهاي خاص- ابزار آلات و تجهيزات اندازه گيري و آزمايشگاهي (كلاسهاي 25، 27، 28 )

SpecificClass-25-27-28

 
7 38-37-36-35

فرم ليست محصولات گروه كالاهاي خاص- ملزومات صنايع زراعي، دامپروري، نفت و پتروشيمي و ملزومات صنايع خاص (كلاسهاي 35،36،37،38 )

SpecificClass-35-36-37-38

 
8 41-40 فرم ليست محصولات گروه قطعات – قطعات خودروها و تجهيزات حمل و نقل جاده‌اي (كلاسهاي 40،41 ) SpecificClass-40-41  

 

 

نکنه مهم: با عنایت به نزدیک شدن به موعد های زمانی الزامات دولتی و به منظور توسعه فراگیر سیستم، تا اطلاع ثانوی از هزینه حق اشتراک سال اول صرف نظر شده و به عنوان تخفیف لحاظ می گردد.