CA - cerificate autnentication
Iran - national goods code
IOMS - WE Can Register You, and Doing it
Ideas of You?

تجارت فرا داده کوشا با ارایه خدمات  کامپیوتری ، نرم افزاری و سخت افزاری  آمادگي انجام پروژه هايي در حوزه IT را دارد. بازار یابی و مشاوره  - ارایه خدمات در راستای دولت الکترونیک  نيز از ديگر فعاليتهاي  اين شركت ميباشد.

شرکت تجارت فراداده کوشا با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوري اطلاعات و تجارت الکترونیک  ، مشاوره  و نظارت بر پروژه های نرم افزاری فعاليت خود را روز بروز گسترش مي دهد.

این شرکت با برخورداری از تجربه چندین ساله و دانش و تخصص اعضاء آن که بزرگترین سرمایه تجارت فرا داده می باشند، به عنوان یک گروه توانمند در امر مشاوره - بازاریابی - تجارت الکترونیک -  تولید نرم افزار و ... گام برمیدارد.

Doing IT - you must contact me
News - read latest headlines of commercial news
Learning CD and DVD in E-Commerce
Whats' On - your place in !!

نماينده شبكه بازرسي و نظارت مردمي - طرح شبنم  وزارت بازرگاني

نماينده رسمي مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران -ايران كد - وابسته به وزارت بازرگاني